Πιστοποίηση
Κατηγορίες

Πιστοποίηση

 Το σχεδιαστικό μας τμήμα σε συνεργασία με τον αδειούχο πολιτικό μηχανικό της εταιρείας μας (απόφοιτος Πολυτεχνείου) μελετά καθ' υπόδειξη δική σας και πιστοποιεί την αντοχή της επιλεγμένης από εσάς κατασκευής η οποία υπόκειται στα διεθνή κατασκευαστικά στάνταρ και τους κανόνες ασφαλείας